Giới thiệu

Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng

Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 02/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm giới thiệu việc làm và Trung tâm dạy nghề Sóc Trăng.

Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng có chức năng, nhiệm vụ sau:

 • Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động;
 • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;
 • Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ, điện thoại

 • Địa chỉ: Số 107, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
 • Điện thoại: 0299.3827.777

Website

 • Website: https://vieclamsoctrang.net/

Các dịch vụ cung cấp

Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động
 • Tư vấn, hướng nghiệp cho người lao động
 • Cung cấp thông tin thị trường lao động
 • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
 • Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Liên hệ

Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng là địa chỉ tin cậy để người lao động tìm kiếm việc làm, học nghề và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động có thể liên hệ với trung tâm để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí.