Hướng dẫn đăng ký

Hướng dẫn lao động Đăng ký và tạo Bản tin "Người tìm việc"

 

 

SAU KHI CHỌN ẢNH ĐẠI DIỆN, KÉO XUỐNG DƯỚI CUỐI TRANG BẤM "LƯU" ĐỂ TẢI ẢNH ĐẠI DIỆN