Người tìm việc

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Ngày sinh: 24/07/2001
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Thành phố Sóc Trăng, Phường 2,Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ CMKT cao nhất: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Chuyên ngành đào tạo: 75
CHI TIẾT XIN VIỆC
Vị trí công việc: Tên công việc *
Chức vụ: Khác
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 133, Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3621159 (Phòng Tư vấn-Giới thiệu việc làm)
Email: ttdvvlst@gmail.com