Thông tin việc làm ngoài nước

Chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ và học sinh, sinh viên tham gia chương trình VHVL của tỉnh Sóc Trăng