Việc tìm người

CÔNG TY BẢO VỆ THĂNG LONG

CHI TIẾT TUYỂN DỤNG
Vị trí công việc: Tên công việc *2
Mô tả công việc: Mô tả công việc *
Trình độ học vấn: Chưa qua đào tạo
Trình độ CMKT cao nhất: Tốt nghiệp Tiểu học
Chức vụ: Khác
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng tuyển dụng: 2332 (người)
Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày: 01/01/1970
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Họ và tên *
Địa chỉ: Chức vụ *
Điện thoại: 0
Email: Email *