Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Trải qua các thời kỳ cách mạng, vị trí, vai trò của người phụ nữ được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam và công cuộc xây dựng đất nước. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin chúc các mẹ, các chị, các em luôn hạnh phúc và mãi là “một nửa” xinh đẹp của thế giới !