Tin tức

Thông báo tiếp nhận thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng NLĐ nước ngoài tại Trung tâm DVVL Sóc Trăng