Việc tìm người

Công ty TNHH Nguyễn Hùng Phát

CHI TIẾT TUYỂN DỤNG
Vị trí công việc: Bán hàng
Mô tả công việc: Bán hàng
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Trình độ CMKT cao nhất: Trung cấp
Chức vụ: Nhân Viên
Địa điểm làm việc: Sóc Trăng
Số lượng tuyển dụng: 1 (người)
Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/05/2024
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Lê Văn Hiển
Chức vụ: Phó giá m đốc
Điện thoại: 09137
Email: tankhoa1205@gmail.com