Việc tìm người

CÔNG TY TNHH ROCHDALE SPEARS

CHI TIẾT TUYỂN DỤNG
Vị trí công việc: Lao Động Phổ Thông
Mô tả công việc: Gỗ
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Tiểu học
Trình độ CMKT cao nhất: Chưa qua đào tạo
Chức vụ: Nhân Viên
Địa điểm làm việc: Bình Dương
Số lượng tuyển dụng: 500 (người)
Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/05/2024
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nguyễn Minh Tâm
Chức vụ: Nhân sự
Điện thoại: 0938320139
Email: ttdvvlst@gmail.com