Việc tìm người

CÔNG TY TNHH MTV GIÁP QUÁN THĂNG

CHI TIẾT TUYỂN DỤNG
Vị trí công việc: 1. TRỢ LÝ PHIÊN DỊCH: Tiếng Trung
Mô tả công việc: - Trợ lý phiên dịch Tiếng Trung – Tiếng Việt cho chủ quản; - Phiên dịch hiện trường, phiên dịch cuộc họp; - Xử lý các nhiệm vụ được giao từ cấp trên: xử lý văn bản, báo cáo, biên bản và quản lý lịch trình,… - Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên; - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Trình độ CMKT cao nhất: Trung cấp
Chức vụ: Nhân Viên
Địa điểm làm việc: Hậu Giang
Số lượng tuyển dụng: 2 (người)
Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/08/2024
THÔNG TIN LIÊN HỆ
RECRUITER
Chức vụ: NHÂN VIÊN
Điện thoại: 02933900099
Email: GQT.RECRUITER@GMAIL.COM