Việc tìm người

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)

CHI TIẾT TUYỂN DỤNG
Vị trí công việc: THỢ MAY CÓ TAY NGHỀ - BÌNH PHƯỚC
Mô tả công việc: May quần áo
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Tiểu học
Trình độ CMKT cao nhất: Chưa qua đào tạo
Chức vụ: Nhân Viên
Địa điểm làm việc: Bình Phước
Số lượng tuyển dụng: 500 (người)
Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/12/2024
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Lê Thị Ánh Nguyệt
Chức vụ: Đối tác tuyển dụng
Điện thoại: 0363684423
Email: viebravo908@gmail.com