Giới thiệu

Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trung tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB&XH, được thành lập ngày 02/11/1992 theo Quyết định số 656/QĐ.UBT.92 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Tính đến nay Trung tâm đã 04 lần đổi tên:

- Từ ngày 02/11/1992 – 24/6/1993: Trung tâm Dạy nghề và dịch vụ việc làm

- Từ ngày 25/6/1993 – 03/5/1998: Trung tâm Xúc tiến việc làm

- Từ ngày 04/5/1998 – 28/8/2005: Trung tâm Dịch vụ việc làm

- Từ ngày 29/8/2005 – 03/3/2014: Trung tâm Giới thiệu việc làm

- Từ ngày 04/3/2014 đến nay: Trung tâm Dịch vụ việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng có trụ sở đặt tại 133, Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng với tổng diện tích 3.762 m2, trong đó diện tích xây dựng 2.502 m2; diện tích Sàn giao dịch việc làm là 800 m2. Hiện Trung tâm có 05 phòng chuyên môn với 29 viên chức và người lao động.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực. Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

- Giới thiệu việc làm cho người lao động.

- Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp, đơn vị được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thu thập, cung cấp, phân tích và dự báo thông tin thị trường lao động.

- Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

- Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

3. BỘ MÁY TỔ CHỨC

- Ban giám đốc: gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

+ Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm

+ Phòng Thông tin thị trường lao động.

+ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

+ Phòng Quản lý đào tạo

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: 133, Mạc Đĩnh Chi, Phươnbg 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán : 02993 026177

+ Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm: 02993 822824

+ Phòng Thông tin thị trường lao động: 02993 610071

+ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: 02993 610150 – 02993 624736

+ Phòng Quản lý đào tạo: 02993 621159.

- Website: www.vieclamsoctrang.vn – www.vieclamsoctrang.net

- Email: ttdvvlst@gmail.com

- Zalo/Facebook: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM SÓC TRĂNG