Thông tin đào tạo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH BỒI DƯỠNG KẾT TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
(25-04-2023)
Khai giảng Lớp Tập huấn, Bồi dưỡng về Phân bón và Thuốc Bảo vệ thực vật năm 2022
(21-05-2022)

Sáng 20/5/2022, Chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện và nông nghiệp Nam bộ và Trung tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng về phân bón và thuốc Bảo vệ thực vật năm 2022.

 
Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Môi giới bất động sản
(28-04-2022)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản với các thông tin chi tiết sau:

 
Mở Lớp Kế toán Doanh nghiệp - Khai báo thuế năm 2022
(15-03-2022)

Căn cứ thông báo chiêu sinh số 03/TB-TGKD ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

 
KHAI GIẢNG LỚP PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2022
(15-03-2022)

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng phối hợp với trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ mở 02 lớp bồi dưỡng Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.