Thông tin việc làm ngoài nước

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức
(17-08-2023)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 3/2023
(13-07-2023)

Thực hiện kế hoạch thí điểm tuyển chọn, phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS và danh sách các Trường đã được Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên đang được đào tạo nghề hàn, ngành cơ khí tại các Trường tham gia Chương trình như sau:

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐI NGHỀ HÀN LÀN VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
(13-07-2023)

Thực hiện kế hoạch thí điểm tuyển chọn, phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS và danh sách các Trường đã được Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên đang được đào tạo nghề hàn, ngành cơ khí tại các Trường tham gia Chương trình như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TTS ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN ĐỢN 03/2023
(10-07-2023)

Thực hiện kế hoạch thí điểm tuyển chọn, phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS và danh sách các Trường đã được Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên đang được đào tạo nghề hàn, ngành cơ khí tại các Trường tham gia Chương trình như sau:

Kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS
(04-07-2023)

Thực hiện kế hoạch thí điểm tuyển chọn, phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS và danh sách các Trường đã được Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên đang được đào tạo nghề hàn, ngành cơ khí tại các Trường tham gia Chương trình như sau: