Thông tin việc làm trong nước

Ngân hàng tuyển dụng lao động còn nhiều hơn trước dịch Covid-19
(19-06-2023)

Những tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp nhiều ngành nghề sản xuất phản ánh đang gặp khó khăn vì thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động. Thực tế có doanh nghiệp ở phía Nam phải cắt giảm đến hàng ngàn lao động mỗi đợt như công ty TNHH PouYuen Việt Nam ở TPHCM.

 
Thị trường lao động vẫn ghi nhận triển vọng tích cực ở một số nhóm ngành
(30-05-2023)

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước khoảng 52,2 triệu người, tăng hơn một triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 51,1 triệu người có việc làm, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ và tăng hơn 670.000 người so với năm 2019. Xét về cơ cấu lao động, số lao động làm việc trong khu vực phi chính thức của Việt Nam đang chiếm đến 65-66%. Về thất nghiệp, Việt Nam vẫn giữ tỷ lệ ổn định, ở mức thấp. Mức tiền lương bình quân của người lao động 7 triệu đồng/tháng, tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO THẦU CỤM DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ CÀ MAU
(10-05-2023)
Ngày 23/11, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức Hội thảo đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với vấn đề lao động - việc làm. Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hà Thị Minh Đức (Bộ LĐTBXH) chủ trì Hội thảo.
Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, năm 2022
(05-01-2023)

Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến nội dung về giải quyết việc làm cho người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 (theo Tiểu dự án 3, thuộc Dự án 4, của Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025). 

 
 
Đánh giá tác động của EVFTA đối với vấn đề lao động – việc làm sau 02 năm thực thi
(25-11-2022)
Ngày 23/11, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức Hội thảo đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với vấn đề lao động - việc làm. Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hà Thị Minh Đức (Bộ LĐTBXH) chủ trì Hội thảo.